shared memory (1)jaosmälu Paralleeltööga arvutites kasutatav mälu (harilikult muutmälu), millele on juurdepääs enam kui ühel protsessoril, harilikult üle ühise siini või üle võrgu.

Tavaliselt võtab protsessoril jaosmälu poole pöördumine rohkem aega kui omaenda sisseehitatud mälu poole pöördumine, sest lisandub protsessori ja mälu vahelise ühenduse peale kuluv aeg ja muud sünkroonpöörduse tagamiseks vajalik üldajakulu. Jaosmälu kasutavatel arvutitel on harilikult igal protsessoril mingit tüüpi lokaalne puhver, et vähendada pöörduste arvu jaosmälu poole. See nõuab puhvri konsistentsiprotokolli kasutamist, et ühe protsessori puhverdatud jaosmälu mälupesa oleks tühistatud enne, kui teine protsessor samasse pesasse kirjutama hakkab.

Jaosmälu alternatiiviks on sõnumiedastus (message passing), kus kogu mälu kuulub ühele protsessorile ja protsessorid suhtlevad omavahel sel teel, et saadavad sõnumeid üle spetsiaalsete linkide. See on harilikult aeglasem tehnika kui jaosmälu kasutamine, kuid väldib konkurentsi mälukasutuse peale ja on teostuselt odavam