core (1)südamik Põhimälu ehk muutmälu. See termin pärineb aegadest, kus põhimäludes kasutati mäluelementidena ferriitsüdamikke. Tänapäeval on sõna "südamik" muutunud arhaismiks peaaegu kõikjal peale IBM’i, kuid seda kasutab ka UNIX’i seltskond ja vanad häkkerid (või need, kes tahavad näida vanade häkkeritena).

Siiski on jäänud kasutusele mitmed sõnast "südamik" tuletatud terminid nagu "südamikus" ("in core"), mis tähendab, et mälulehekülg on põhimällu sisse saalitud, samuti "core dump" ja "core image" või "core file"