core (3)südamik Programmikeelte puhul nimetatakse südamikuks seda osa kernelist, mis sisaldab keelde sisseehitatud funktsioone vastandina teegifunktsioonidele