flow controlvoo reguleerimine Andmeedastuskiiruse reguleerimine andmesides arvutite või muude seadmete või võrgusõlmede vahel, nii et andmeedastus toimub kõige efektiivsemalt. Kui seadmele saabub liiga kiiresti liiga palju andmeid, nii et seade ei saa nende töötlemisega hakkama, on tagajärjeks seadme ületäitumine. See tähendab, et osa andmeid läheb kaotsi või nende edastamist tuleb korrata. Andmete järjestikedastuse puhul kohtvõrgus võidakse voo reguleerimiseks kasutada Xon/Xoff protokolli. Modemühenduste puhul võib selleks kasutada nii Xon/Xoff kui CTS/RTS (Clear to Send/Retry to Send) käske.

Võrgus saab voo reguleerimist teostada ka sel viisil, et seade keeldub järgmisest ühendusest seni, kuni eelmine andmevoog on lõppenud