interlaced displayülerealaotusega kuva Kuva, kus kujutis tekitatakse ekraanile kahes etapis, mida nimetatakse "poolkaadriteks" ja mis koosnevad vastavalt paaris- ja paaritunumbrilistest horisontaaljoontest.

Täielik kujutis ("kaader") tekitatakse ekraanil nii, et elektronkiir liigub horisontaalsuunas üle ekraani, alustades ekraani ülemisest servast ja liigub järjest allapoole kuni ekraani alumise servani. Seejärel liigub kiir uuesti ülemisse vasakusse nurka ja kogu protsess kordub. Ülerealaotuse puhul kuvab esimene poolkaader kõik paarisnumbrilised jooned ja teine poolkaader paaritunumbrilised jooned. Siit ka nimetus "interlaced" ehk "vaheliti".

Antud lahutusvõime, värskendussageduse (kaadrit sekundis) ja luminofoori järelhelendusaja juures vähendab ülerealaotus ekraani vilkumist, sest kujutis joonistatakse üle terve ekraani kaks korda sagedamini kui see toimuks täiskaadrilaotuse puhul. See võte toimib hästi teksti ja staatiliste piltide puhul, liikuvate piltide (näit. video) puhul põhjustab aga täiskaadrilaotusega võrreldes täiendavat virvendust.

Ülerealaotust kasutatakse kõigis televiisorites ja vanemates arvutikuvarites