screen flickerekraani virvendamine, virvendus Ekraani virvendamist võivad põhjustada mitu tegurit. Kõige olulisem neist on monitori värskendussagedus, s.t. see, kui mitu korda sekundis kujutist ekraanil uuendatakse. Kui värskendussagedus on liiga madal, siis ekraan paistab vilkuvat. Teine tegur on ekraani luminofoori järelhelendusaeg. Kui see on liiga lühike, siis jõuab ekraan enne "ära kustuda", kui tuleb järgmine kaader. Virvenduse tajumine sõltub ka välisvalgustusest ning erinevad inimesed tajuvad virvendust erinevalt