DDL (Data Definition Language)andmekirjelduskeel Keel andmebaasis olevate andmete ja nende seoste kirjeldamiseks nii inimesele kui masinale loetavas keeles.

SQL sisaldab andmekirjelduskeele käske (näit. CREATE ja DROP), mida saab kasutada kas interaktiivselt või programmikeele lähtekoodist, et defineerida andmebaase ja nende komponente