pollingpollimine, saatele kutsumine Elektroonilises sides nimetatakse pollimiseks teiste programmide või seadmete pidevat kontrollimist ühe programmi poolt, et näha, mis olekus need on. Harilikult tahetakse teada saada, kas need on veel ühendatud või tahavad suhelda.

Hulkpunkt-side korral (kontrollseade on ühendatud mitme ühe ja sama liini külge ühendatud seadmega) saadab kontrollseade kõigile seadmetele järjekorras sõnumeid ja küsib, kas neil on midagi edastada (st kas nad tahavad liini kasutada)