time slotajapilu, ajaintervall Ajavahemik, mis ajajaotusega multipleksimise puhul eraldatakse igale sidekanalile. Viimased kasutavad vaheldumisi üht ja sama füüsilist kanalit, igaüks oma ajaintervalli vältel