install (2)



installima, installeerima Tarkvara(komponenti) töökeskkonda paigutama ja häälestama

Vt. ka install (1)