algorithmalgoritm Üksikasjalik eeskiri mingi ülesande lahendamiseks. Sõna tuleb Iraani matemaatiku Al-Khawarizmi nimest.

Tehniliselt võttes peaks algoritm andma tulemuse pärast lõplikku sammude arvu, välistades nn. jõhkrat jõudu kasutavad ülesannete lahendamise meetodid, kuid on olemas ka seisukoht, et ka jõhkra jõu meetod on tegelikult algoritm