system callsüsteemikutse Rakendusprogrammi poolt kasutatav mehhanism opsüsteemi poole pöördumiseks, et käivitada opsüsteemis sisalduvaid rutiine. Näit. on igal opsüsteemil olemas kataloogi loomise rutiin. Kui rakendusprogrammist on vaja täita mingit opsüsteemi rutiini, siis tuleb kasutada süsteemikutset.

Süsteemikutsed kasutavad sageli spetsiaalseid masinakäske, mis sunnivad protsessorit töörežiimi muutma (minema "superviisorrežiimi" või "kaitserežiimi). See võimaldab opsüsteemil teostada piiratud tegevusi nagu näit. pöördumine riistvaraseadmete või mäluhalduri poole