web-based trainingveebiõpe Veebiõpe (nimetatakse ka e-õppeks) on õpetamine ja õppimine Internetis või firma intranetis, mille eelduseks on veebilehitseja olemasolu igal õppuril. Veebiõpe jaguneb sünkroonõppeks (õpetaja osavõtul) ja asünkroonõppeks (iseõppimine vabalt valitud tempos). Õppematerjali võib pakkuda staatiliste (õppeportaalid, hüperlinkidega veebilehed, striimingaudio ja -video ning veebilevi) ning intraktiivsete meetodite (lõimdiskussioonid, jututoad ja videokonverentsid) kominatsioonina.

Hewlett-Packardi hinnangu järgi peaks veebiõpe võimaldama tehnilistel erialadel omandada bakalaureusekraadi 18 kuuga. Eriti sobivaks peetakse veebiõpet elukestva õppimise jaoks, sest jääb ära vajadus kuhugi kooli koguneda ja õppekulud on väga väikesed. Kriitikute meelest on edukaks õppetööks siiski vajalik ka inimlik kontakt õpilase ja õpetaja vahel ning iseseisev õppimine ei sobi kõigile inimestele