run-time, runtimekäitusaegne, käitusfaasi- Programmi täitmise ajal toimuv

Näit. käitusviga (käitusfaasiviga) on selline viga, mis tuleb ette programmi täitmise ajal ning käitusajateek (runtime library) on alamprogrammide teek, mis on seotud programmiga tema täitmise ajal. Kompileerimisviga seevastu on viga, mis esineb programmi kompileerimise ajal

Vt. ka run-time system