SS (Spread Spectrum)spektrilaotus Sidemeetod, kus signaali ribalaius laotatakse edastamiseks üle laia sagedusriba ja vastuvõtupoolel koondatakse jälle esialgse signaali sagedusribasse. Selleks muudetakse pidevalt kandevsagedust või andmemustrit.

CDMA aluseks oleva otsejada-spektrilaotuse (DSSS) puhul korrutatakse andmebitid väga kiire pseudojuhusliku bitimustriga (PN-jadaga), "laotades" nõnda andmed laiaribaliseks kodeeritud vooks, mis võtab enda alla kanali kogu ribalaiuse.

Sagedushüpitamisega spektrilaotuse (FHSS - Frequency Hopping Spread Spread Spectrum) puhul muudetakse pidevalt tavalise sidekanali kesksagedust mitu korda sekundis vastavalt pseudojuhuslikule kanalikomplektile ning sirts-spektrilaotuse (chirp spread spectrum) puhul muudetakse kanali kandevsagedust. Kuna ei kasutata fikseeritud sagedusi, siis on spektrilaotusega signaale äärmiselt raske, kui mitte päris võimatu pealt kuulata