command languagekäsukeel, ohjekeel Programmikeel opsüsteemi või rakendusprogrammi töö juhtimiseks. Näit. DOS’i käsukeel sisaldab muuhulgas käske DIR, COPY ja DEL. Opsüsteemi osa, mis reageerib opsüsteemikäskudele, nimetatakse käsuprotsessoriks.

Graafiliste kasutajaliideste puhul koosneb käsukeel hiire või muu sisendseadme abil tehtavatest operatsioonidest