command promptkäsuviip Sümbol kuvariekraanil, mis näitab, et arvuti ootab käsu sisestamist