initializelähtestama Töövalmis seadma, algolekusse viima või andmeobjektile lähteväärtust omistama