ACK (ACKnowledgement)jaatus(märk) Andmesides talitlusmärk ASCII koodiga 06, mille sõnumi vastuvõtja saadab sõnumi saatjale ja mis tähendab, et sõnum jõudis pärale rikkumatult (veavabalt) või et vastuvõtupool on valmis sõnumeid vastu võtma

Vt. ka NAK