access (1)kasutama Näit. programmid kasutavad mälu, st nad loevad mälust andmeid ja kirjutavad neid mällu. Kasutaja võib kasutada faile, katalooge, arvuteid ja välisseadmeid