data accessandmepööördus Pöördumine andmete lugemiseks või kirjutamiseks mingi seadme , näit. mälu poole