synchronoussünkroon-, sünkroonne Kaks protsessi, näit. andmete saatmine ja vastuvõtmine, toimuvad sünkroonselt, kui need toimuvad samaaegselt ja samas taktis

Vt. ka asynchronous