confidentialitykonfidentsiaalsus Omadus teha informatsioon volitamata isikutele, subjektidele või protsessidele kättesaamatuks või nende eest varjatuks