access control listpääsuloend Mingile ressursile juurdepääsuks volitatud isikute ja nende pääsuõiguste loend.