user sessionkasutajaseanss Kasutaja kokkupuude rakendusprogrammiga või arvutiga üldse. Üks kasutajaseanss kestab rakenduse alustamisest kuni selle lõpetamiseni. Näit. kui külastaja tuleb e-poodi, siis alustab ta kasutajaseanssi, mis lõpeb siis, kui külastaja lahkub e-poest. Seansi kestel peab arvuti meeles kõik külastaja toimingud

Vt. ka user sessions