database server (1)andmebaasiserver Kohtvõrku ühendatud arvuti, mille ülesandeks on andmebaaside säilitamine ja nende kättesaadavaks tegemine. Andmebaasiserver on klient/server arhitektuuri võtmeelement. Selles hoitakse andmebaasihaldurit (DBMS) ja andmebaase. Kui klientarvutilt saabub nõue, otsib andmebaasihaldur andmebaasist välja nõutud kirjed ja saadab need üle võrgu kliendile tagasi.

Andmebaasiserver ja failiserver võivad olla koos, sest sageli pakub failiserver ka andmebaasiteenusi. Termin "andmebaasiserver" tähendab siiski, et süsteem tegeleb ainult andmebaaside kasutamisega ja ei täida rakendusprogrammide ja failide keskhoidla funktsioone.