remotekaug-, eemalasuv Arvutivõrkudes failid, seadmed ja muud ressursid, mis pole vahetult ühendatud teie tööjaamaga. Teie tööjaamata ühendatud ressursse nimetatakse lokaalseteks e. kohtressurssideks