localkoht-, lokaal- Arvutivõrkudes failid, seadmed ja muud ressursid, mis on ühendatud vahetult teie tööjaamaga. Teistes võrgusõlmedes asuvaid ressursse nimetatakse kaugressurssideks