control flowkäsuvoog Operatsioonide sooritamise järjestus programmi täitmisel