messaging APIsõnumsideliides Programmiliides, mis võimaldab rakendusprogrammil sõnumeid saata ja vatu võtta üle sõnumsidesüsteemi. Sõnumsideliidesed on näit. VIM, MAPI ja CMC