messaging systemsõnumsidesüsteem, sõnumivahetussüsteem Elektronposti sõnumite saatmise ja vastuvõtmise tarkvara. See koosneb järgmistest funktsionaalsetest komponentidest, mis võivad esineda kas ühes paketis või iseseisvalt: Tüüpilised pöördusserverid on POP- ja IMAP-serverid.

Interneti e-posti aluseks on SMTP protokoll. Enne Interneti plahvatuslikku levikut 1990-ndate teisel poolel oli kasutusel hulk firmaomaseid sõnumsidesüsteeme nagu cc:Mail, Microsoft Mail, PROFS ja DISOSS