network administrator



võrguülem Arvutivõrku hooldav isik