VM (Virtual Machine)virtuaalmasin, virtuaalarvuti IBM’i suurarvutite opsüsteem, mille algselt töötasid välja selle firma kliendid ja mis hiljem võeti vastu kui IBM’i süsteemitoode (VM/SP). See võib käitada mitut opsüsteemi ühes arvutis ühel ja samal ajal, kusjuures iga opsüsteem käitab oma programme. CMS (Conventional Monitor System) annab virtuaalmasinale interaktiivse töö võime

Hiljem hakati virtuaalmasinateks nimetama igasugust interpretaatortarkvara, mis tõlgib keskprotsessorile arusaamatus programmikeeles kirjutatud koodi sellele mõistetavateks käskudeks. Tuntuim virtuaalmasin on Java interpretaator (ka Java virtuaalmasin ehk Java käitusmootor), mis transleerib Java koodi reaalajas ridahaaval selle arvuti masinakoodiks, kuhu ta on installeeritud