shared DASDühiskasutusega DASD Ketta-alamsüsteem, mille poole pöörduvad kaks või enam suurarvutit. Kui on tegemist muud tüüpi arvutitega, siis nimetatakse samasugust süsteemi ühiskasutusega kettamassiiviks (shared disk array)

Personaalarvutivõrkudes nimetatakse ühiskasutusega kettaseadmeid failiserveriteks (file server) või andmebaasiserveriteks (database server) ning need pole alamsüsteemid, vaid kujutavad endast kettaajamitega varustatud komplektseid arvutisüsteeme

Vt. ka DASD