core (4)südamik Kiudoptilise kaabli iga kiud koosneb valgust juhtivast plast- või kvartsklaassüdamikust ja seda katvast ümbrisest