virtual



virtuaalne Mittetegelik, mittetõeline. Terminit "virtuaalne" kasutatakse arvutispetsialistide hulgas mitmes eri kontekstis. Üldiselt tähistab see midagi, mis on puhtalt kontseptuaalne, mitte aga füüsiline reaalsus. Näiteks virtuaalmälu tähistab kujuteldavat kohta, kuhu saab salvestada andmeid. Kui arvutil operatiivmälu napiks jääb, tekitatakse kõvakettale virtuaalmälu. Virtuaalne tegelikkus (Virtual Reality) on mõiste, mida kasutatakse visuaalsete arvutimängude puhul Kuvaril luuakse graafiline keskkond, mis tekitab tunde, nagu oleks tegemist "päris" maailmaga