network architecture (2)võrguarhitektuur Kohtvõrgu pöördusmeetod, näit. Ethernet ja Token Ring