local variablelokaalmuutuja Defineeritakse ja kasutatakse piiritletud programmiosas