message passingsõnumi edasisaatmine, sõnumiedastus Üks kahest paralleelsete protsesside vahelisest suhtlemismeetodist (teine meetod on jaosmälu).

Sõnumi üleandmise levinuim kasutusala on rööparvutid. Ühes protsessoris käitatav protsess saab saata sõnumeid kas samas või teises protsessoris toimuvale teisele protsessile. Sõnumi tegelik edastamine toimub harilikult selle programmikeele käitusajatoe kaudu, milles protsessid on kirjutatud, või ka opsüsteemi kaudu.

Sõnumisaatmine on paremini mastabeeritav kui jaosmälu, mida kasutatakse enamasti arvutites, kus on vähe protsessoreid. Põhjuseks on see, et sidekanalite summaarne ribalaius harilikult kasvab koos protsessorite arvu kasvuga

Sõnumisaatmisega süsteem pakub primitiive sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Vüidakse kasutada kas sünkroon- või asünkroonprimitiivid või mõlemaid. Sünkroonsaatmine ei lõpe (ei luba saatjal jätkata) enne, kui vastuvõttev protsess on sõnumi kätte saanud. See võimaldab saatjal teada saada, kas sõnumi saatmine õnnestus või mitte. Asünkroonsaatmine lihtsalt lihtsalt paneb sõnumi edastusjärjekorda ning ei oota teadet selle kohalejõudmise kohta. Sünkroonvastuvõtu primitiiv ootab, kuni sõnum kohale jõuab, asünkroonvastuvõtu primitiiv aga vastab koheselt kas sõnumiga või selleks et teatada sõnumite puudumisest.

Sõnumeid võib saata kas nimega protsessile või nimega postkastile, mida võivad lugeda üks või mitu protsessi.

Edastuseks on vaja saaja asukoha määramist ja sellesse kohta viiva marsruudi valimist. Sõnumi võib edastada kas ühekorraga või eraldi edastatavateks pakettideks jagatuna ("ussiaukudega marsruutimine"), mis sihtkohas jälle sõnumiks kokku pannakse. Sõnumisaatmise süsteem peab tagama, et nii sihtkohas kui vahepealsetes võrgusõlmedes oleks piisavalt mälu sõnumi puhverdamiseks.

Sõnumid võivad programmikeele tasemel olla tüübitud või tüüpimata. Neile võivad olla omistatud prioriteedid, mis võimaldab vastuvõtupoolel lugeda tähtsamaid sõnumeid eelisjärjekorras.

Mõned sõnumisaatmisega arvutite näited: MIT J-Machine, Illinois Concert Project ja transpuuteripõhised süsteemid.

Objektorienteeritud programmeerimises kasutatakse terminit "sõnumisaatmine" protseduurikutse metafoorina