sitevõrgukoht, sait Kaugvõrguga, näit. Internetiga ühendatud arvuti või arvutikogum

Vt. ka Web site