WAV (waveform)WAV on Microsoft’i poolt koostöös IBM’iga välja töötatud vorming heli salvestamiseks failidena. WAV on Windows’i opsüsteemi sisse ehitatud ja on seetõttu muutunud de facto standardiks.
On saadaval muundamisvahendid, mis võimaldavad .wav faile mängida ka teisi opsüsteeme kasutavatel arvutitel.

.wav faile kasutatakse ka heliallikana lainetabelite sünteesimisel, näit. E-mu SoundFont’i puhul. Peale selle toetavad .wav faile lisandaudiona ka mitmed MIDI-sekventserid, kus eelnevalt salvestatud .wav faile mängitakse sekvents-skripti sissekirjutatud juhtkäske kasutades

Vt. ka AIFF