block (1)plokk Rühm salvestisi kettal või lindil, mida salvestatakse ja edastatakse ühe tervikliku üksusena