block (2)



plokk Rühm bitte või baite, mida edastatakse või töödeldakse ühe üksusena