interactioninteraktsioon Infovahetus kasutaja ja arvuti vahel või süsteemi funktsionaalüksuste vahel