flash diskvälkmäluketas Välkmälukiipidel realiseeritud pooljuhtketas. Sülearvutite tarvis monteeritakse välkkettad Type II PC-kaartidesse, kuid pihuseadmetes ja digikaamerates kasutatakse väiksemaid välkmälukaarte, näit. CompactFlash või SmartMedia

Vt. ka solid state disk ja SSFDC