DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)otsejada-spektrilaotus CDMA aluseks oleva otsejada-spektrilaotuse puhul korrutatakse andmebitid väga kiire pseudojuhusliku bitimustriga (PN-jadaga), "laotades" andmed laiaks kodeeritud vooks, mis võtab enda alla kanali kogu ribalaiuse.

Vt. ka DS