database driverandmebaasidraiver Alamprogramm, mis võimaldab rakendusprogrammil või kompilaatoril pöörduda ühes kindlas vormingus andmebaasi poole