drawing programjoonestusprogramm Graafikaprogramm illustratsioonide loomiseks. Pildid genereeritakse vektorvormingus, mis lubab kõiki pildi elemente üksteisest lahutada, ümber paigutada ja nende suurust muuta.

Joonestusprogrammid ja CAD-programmid on omavahel sarnased, kuid joonestusprogrammid sisaldavad harilikult suuremal arvul eriefekte huvitavate illustratsioonide tegemiseks, sellal kui CAD-programmid tagavad iga graafikaelemendi täpse dimensioneerimise ja paigutuse.

Tuntud joonestusprogrammid Windowsi keskkonnas on Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Designer ja CorelDRAW. Adobe Illustrator ja Macromedia Freehand on saadaval ka Macintoshile