presentation graphicsesitlusgraafika Esitluses kasutatava ärigraafika, diagrammid ja joonised. Esitlusgraafika tarkvara pakub valmisfoone ja lehekülgede näidiskompositsioone, et oleks lihtsam luua terviklikke arvutil töötavaid slaidiprogramme, mis koos projektsioonkuvariga kaotab vajaduse 35mm slaidide näitamise järele. Slaidiprogrammidele on võimalik lisada ka ja heli ja videot

Windowsi esitlusgraafikaprogrammid on näit. Harvard Graphics, Freelance Graphics, PowerPoint ja Charisma