OPS (Open Profiling Standard)avatud profileerimisstandard Spetsifikatsioon andmete ühiskasutuseks ja kasutajaandmete privaatsuse kindlustamiseks. OPS annab standardse meetodi selleks, et kindlaks teha, milliseid andmeid võib kasutajalt mingile veebisaidile edastada ja kuidas neid andmeid tohib ja kuidas ei tohi kasutada